חיפוש באתר
 

חדשות


 
מועדון לקוחות למחזיקי
כרטיס חבר ההתאחדות
 
 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

 


 
 
מדור משפטי / מלי מויאל-אילוז, עורכת דין למשפט בתחום דיני עבודה
 
מתי זכאים לפיצויי פיטורין?
 
מי זכאי לקבל פיצויי פיטורים? האם מי שמתפטרים ממקום עבודתם מאבדים את זכותם? כיצד מחשבים את גובה הפיצוי?
 
 
פיטורי עובדים הינה תופעה נפוצה במשק הישראלי והעולמי. קיומה נגזר ממשברים כלכליים, האטה בצמיחה וכינון צעדי התייעלות. במהלך שנות עבודתם צוברים העובדים זכויות רבות המעוגנות בחוק. הזכויות נקנות גם בכספו של המעביד והעובד.
עובד אשר פוטר על-ידיי המעביד לאחר שעבד שנה אחת ברציפות זכאי לפיצויי פיטורים. שנת עבודה רציפה, תיחשב גם במקרים בהם הופסקה בשל שירות מילואים, שביתה והשבתה, מחלה, ימי אבל ועוד.
שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.
רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה, לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת שכר שאינה קבועה או מותנית בתנאי אינה רכיב לפיצויי פיטורים.
בפסיקה נקבע כי תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
ככלל, הפסקת העבודה מכל סיבה, למשך תקופה שאינה עולה על 3 חודשים, אינה נחשבת לפי חוק פיצויי פיטורין כפגיעה ברציפות העבודה. עובדים רבים לא מודעים כלל לזכויותיהם. הם לא נוהגים לעקוב אחר מימושן. כדי למנוע את הפגיעה בזכויותיו ו/או לפחות לצמצם את שיעורה, על העובד להיות מודע לשיעורי הפיצוי להם זכאי ובאלו תנאים.
מכאן עולה,  כי חשוב לדעת שכל צד מפריש את חלקו היחסי לקרן פנסיה המגלמת בתוכה גם הפרשה לפיצויים למקרה של פיטורי העובד. יש מעסיקים שבניגוד לחוק לא מפרישים לעובד את חלקם וביום הפיטורין מתברר לעובדים כמו לעובדי העיתון "מעריב" שאין ממה לשלם להם פיצויי פיטורין. במקרה של סירוב המעסיק לשלם מסיבות שונות ידע העובד להיערך לבאות ולפעול במסגרת חוקי העבודה והזכויות המוקנות לו.
 
מי זכאי?
 
 
לפי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, (להלן: "חוק פיצוי פיטורין") הזכות לקבלת פיצויי פיטורין שמורה ל:          
א.  עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר בנסיבות המקנות זכאות לפיצוי פיטורין.
ב. עובד שהמעסיק פיטר אותו סמוך לתום שנת עבודה ראשונה כדי להימנע מתשלום פיצוי וכל עוד לא הרים את נטל ההוכחה להצדקת הפיטורין.
ג. עובד עונתי שעבד שתי עונות רצופות בשנתיים רצופות ופוטר.
 
ד. עובד מי שרציפות עבודתו הופסקה בגין הסיבות להלן:    
שירות צבאי; חופשה שנתית; פגרה באישור מעביד; שביתה או השבתה; תאונה ו/או מחלה; ימי אבל; עובד שמעבידו נפטר או פשט את הרגל; עובד תאגיד שפורק; מצב בריאות לקוי של עובד או בן משפחה שהצדיקו הפסקת עבודתו; עובדת שהתפטרה עד תשעה חודשים לאחר הלידה כדי לטפל בילוד; עובד שבת זוגו ילדה והוא נאלץ להתפטר כדי לטפל בילדה מחמת נכות ומחלה של בת זוגו; עובדת שהתפטרה על רקע מעבר כפוי למקלט לנשים מוכות ועוד.

לא כולם זכאים לפיצויי פיטורים ולא בכל מחיר. חוק פיצויי פיטורין קובע כי במקרים מסוימים נשללת זכאותו של עובד לפיצויי פיטורין למרות שפוטר על ידי מעבידו. במצב דברים זה, הנטל על המעביד להוכיח, כי למרות שפיטר את העובד, מדובר בנסיבות אשר שוללות את זכאותו לקבלת פיצויי פיטורין.
יחד עם זאת נקבע עוד בפסק דין (תע"א (י-ם) 1457/08 סמיר שמאסנה נ' אסא לטרון בע"מ) כי הזכות לפיצויי פיטורין הנה זכות במעלה הראשונה אשר כדי להביא לשלילתה נדרשות נסיבות מיוחדות כאמור ומעבר לכך, נדרשת רמת הוכחה מוגברת למעלה מהנהוג במשפט האזרחי.
לפי קביעתו של כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק כפי שבאה לביטוי בפסק דין ע"א 415/90 חיים ויטאלי מזרחי ו- 2 אחרים, עקרון רצף הזכויות בחילופי מעבידים נועד להגן על הזיקה בין העובד למקום העבודה, ולהבטיח כי זכויותיו של עובד יישמרו גם כאשר מתחלף המעביד באותו מקום עבודה.
לגישתו של כבוד הנשיא ברק מהחוקים העוסקים בפדיון חופשה ופיצוי פיטורים. קיימת זיקה בין העובד למקום עבודתו. זוהי זיקה מרכזית ביחסי עבודה ומחייבת הגנה.
 
חשוב לדעת

פיטורים שבוצעו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה (בפסיקה - אין תקופה מוגדרת, על-פי נסיבות העניין), ייחשבו כפיטורים שנעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים. במקרה זה העובד שפוטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, אלא אם יצליח המעביד להוכיח שהפיטורים נעשו שלא על מנת להתחמק מחובת התשלום.
לעתים רכיבי שכר מכונים "תוספת" למרות שבפועל הרכיבים משולמים באופן קבוע וללא קשר לתנאי כלשהו. במקרה של הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים נטל השכנוע מוטל על העובד להראות כי תשלום מסוים המכונה תוספת, מהווה חלק בלתי נפרד משכר העבודה, והגדרתו כתוספת הינה פיקטיבית.
 


איך מחשבים פיצויי פיטורים?
צילום הדמייה: stevepb / PIXABAY
 

 
הצעות עבודה אחרונות
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרוש קונדיטור
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרוש אופה
  מידע נוסף
   
דרוש טבח
  מידע נוסף
   
דרוש שף
  מידע נוסף
   
דרוש שף קונדיטור
  מידע נוסף
   
דרושים קונדיטורים
  מידע נוסף
   
דרושים עובדי מטבח
  מידע נוסף
   
דרוש סושי מן
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרושים סו שפים, טבחים
  מידע נוסף
   
דרוש סו שף
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
קונדיטורים ועובדי מטבח
  מידע נוסף
   
דרוש אופה
  מידע נוסף
   
דרוש שף / שפית
  מידע נוסף
   
דרוש טבח
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים וקונדיטורים
  מידע נוסף
   
סו שף
  מידע נוסף
   
קונדיטור /ת
  מידע נוסף
   
קונדיטור /ת
  מידע נוסף
   
אחראי\ת מטבח קר
  מידע נוסף
   
סו שף
  מידע נוסף
   
קונדיטור/ית
  מידע נוסף
   
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
 
Bookmark and Share
 


 
מועדון לקוחות למחזיקי
כרטיס חבר ההתאחדות
 
  


 


 

 


 


  


 


 


   


 


 


  


 


 
 
כל הזכויות שמורות © ICPA  התאחדות השפים והקונדיטורים המקצועיים בישראל    I    טלפון: 08-6227876    icpa.israel@gmail.com    I

לייבסיטי - בניית אתרים